Được xuất bản trên 26 Tháng 2 2022
Photo
USSH
,
Photo
UH
,
Photo
IPD
,
Photo
UAH
,
Photo
ESTC
,
Photo
UEDH
,
Photo
ITC
,
Photo
USS Cambodge

Từ ngày 22 đến 24/2/2022, dự án PURSEA đã tổ chức các buổi tham vấn độc lập dành cho từng trường, qua hình thức Zoom meetings. Trong các buổi tham vấn này, các trường thành viên từ Việt Nam và Campuchia đã trình bày những hoạt động họ đã thực hiện trong khuôn khổ Gói công việc số 6 (WP6), cũng như lắng nghe những lời khuyên, hướng dẫn từ các chuyên gia Châu Âu. 

ĐỐI TÁC

facebooktwitterlinkedin

Trước

tiếp theo